Bio

Martha Mulawa - krakowska artystka, wyrosła z puławskich korzeni, zakochana w Tatrach. Ostatnio tworzy głównie rzeźby i instalacje, wcześniej autorka wyjątkowych batików - dzieł sztuki ożywianych światłem - wnoszących życie do nowoczesnych wnętrz oraz ubarwiających przestrzenie zewnętrzne. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych. Stypendystka w Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze oraz l’École des beaux-arts de Toulouse.

Inspiruje się zwykle głęboko i wielopoziomowo odczuwaną naturą, co można dostrzec w większości rzeźb, obrazów i realizacji projektowych. Laureatka wielu konkursów wzorniczych. W projektach artystycznych łączy rzeźbę, instalacje, batik bądź obraz z muzyką, mappingiem, światłem i tańcem. Chętnie dzieli się twórczymi emocjami, pobudzając kreatywność odbiorcy. Dzieła Marthy Mulawy są także szeroko doceniane i wykorzystywane w sztuce użytkowej. Swoje prace prezentowała na ponad sześćdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

V

Martha Mulawa - Polish artist, in love with nature and mountains, particularly the Tatra Mountains. Sculptor, designer and batik painter. Batiks are works of art with special light efects and they bring life to modern interiors and color to outdoor spaces. Mulawa is a graduate of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Krakow and scholarship holder at Wysoka Umeleckoprumyslowa in Prague and I'Ecole des Beaux-Arts in Toulouse.She is usually inspired by nature, which can be seen in most of her sculptures, paintings and design objects. Laureate of many design competitions. In artistic projects, she combines sculpture or painting with music, lights, mapping and dance, which are also widely appreciated. She has presented her works at over sixty individual and collective exhibitions.

Ostatnie wystawy

2023 - Wystawa rzeźby "In Statu Nascendi" - Festiwal Przyszłości im. Lema "Bombamegabitowa3" - ICE - Kraków
2023 - Wystawa rzeźby "Uwiecznienie" - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków
2023 - Wydarzenie artystyczne Miss God and Friends „Active Festiwal” – Olecko
2023 - Międzynarodowa wystawa zbiorowa "Zainspirowani Szukalskim " - Muzeum Nadwiślańskie - Kazimierz Dolny
2023 - Wystawa zbiorowa Green Art Jagi Hupało - "In Statu Nascendi"- Góry Literatury - Zamek Sarny - K. Nowej Rudy
2023 - Wystawa zbiorowa "Green Art Jagi Hupało - Kwiat paproci" - Festiwal Dzieje Się - Kopalnia Nowa Ruda
2023 - Wystawa zbiorowa  - Noc Muzeów - Pracownia Jagi Hupało - Warszawa
2023 - Indywidualna wystawa rzeźby "Momentum" - SqArt Gallery - Bytom

2022 - Wystawa zbiorowa "Więzi" - Muzeum Geologiczne - Warszawa
2022 - Indywidualna wystawa rzeźby "Principium" - Wola Retro - Warszawa
2022 - Międzynarodowa wystawa zbiorowa "Zainspirowani Szukalskim" - Muzeum Nadwiślańskie - Kazimierz Dolny
2022 - Wystawa zbiorowa "Persistence" - Góry Literatury - Galeria Ludwikowice - Ludwikowice Kłodzkie
2022 - Międzynarodowa wystawa zbiorowa "Myślenie Materią" - PROM Kultury Saska Kępa - Warszawa
2022 - Wystawa zbiorowa "Persistence" - Noc Muzeów - Pracownia Jagi Hupało - Warszawa
2022 - Wystawa "Sculpture" Martha Mulawa i Igor Mitoraj - Muzeum Magicznego Realizmu - Ochorowiczówka - Wisła
2022 - Ekspozycja rzeźby "Serce Chopina" - Poland.Expo.2022.Dubai - Emiraty Arabskie
2022 - Wystawa zbiorowa "Material Thinking" China - Poland - online exhibition
2022 - Wydarzenie artystyczne „Głosy Lasu” – Ostoja Sztuki Jaga Hupało - Bardo

2021 - Wystawa zbiorowa „Dziady niezależne” – Ostoja Sztuki Jagi Hupało - Bardo
2021 - Wystawa zbiorowa i performance  EX{Pression} TFH Koncept - Warszawa
2021 - Wystawa zbiorowa „ Manufaktura Rzeźby” – Tichauer Art Gallery - Tychy
2021 - Wydarzenie artystyczne „Kobiety Wschodu” – Planty Miejskie - Białystok
2021 - Wystawa zbiorowa „ 7 zmysłów” – Tichauer Art Gallery - Tychy
2021 - Wystawa rzeźby Noworudzkie Megality „Festiwal Góry Literatury” - Nowa Ruda
2021 - Wystawa zbiorowa „Laboratorium Rzeźby II” - Galeria ToTuart - Warszawa - Centrum Praskie Koneser
2021 – Wystawa zbiorowa „ 7 zmysłów” – Muzeum Magicznego Realizmu - Ochorowiczówka - Wisła
2021 - Wystawa zbiorowa” Układ scalony” - video mapping na rzeźbie - BWA - Bielsko Biała
2021 - Wydarzenie artystyczne "Noc Hupały" - Ostoja Sztuki Jagi Hupało - Bardo
2021 - Noc Muzeów - wystawa rzeźby i batików  - Pracownia Jagi Hupało - Warszawa
2021 - Indywidualna wystawa rzeźby w Ogrodach Zamku Książ - Wałbrzych
2021 - Wystawa rzeźby "Projekt Mediator" - Pracownia Jagi Hupało - Warszawa

2020 - Wystawa rzeźby - Vlask Gallery - Gandawa - Belgia
2020 - Wystawa zbiorowa Inauguracja Galerii - Tichauer Gallery - Tychy
2020 - Wystawa zbiorowa "Laboratorium Rzeżby" - Galeria ToTuArt - Centrum Praskie Koneser - Warszawa
2020 - Vibersculping- wystawa rzeźby połączona z mappingiem Artura Lisa - Galeria Autorska Rajsko - Kraków
2019 – Noc Muzeów - indywidualna wystawa batików " Góry lasy i doliny woskiem pisane" - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków
2019 - Indywidualna wystawa batików "Liny, kości i parzenice"Schronisko PTTK Morskie Oko w Tatrach
2018 – Noc Muzeów - indywidualna wystawa batików " Kolorowy Świat Woskiem Pisany"- Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków
2017 – Wystawa zbiorowa "Reminiscencje" 2017  - Galeria Główna u Attavantich – Jarosław
2017 – Wystawa batików " Dzika Kolekcja" Fajna Sztuka - Gdańsk
2017 – Wystawa multimedialna "Sen o Lataniu" –  Muzeum Lotnictwa - Kraków
2017 - Indywidualna wystawa batików "Fascynacje Górami i Mazurami" -  Galeria Główna u Attavantich – Jarosław
2017 - Indywidualna wystawa batików "Arka Noego"  - Dawna Synagoga - Kazimierz Dolny
2017 - Indywidualna wystawa batików "W Magicznym Ogrodzie"- Małopolski Ogród Sztuk - Ingarden Pauza - Kraków
2017 - Noc Muzeów - indywidualna wystawa batików " W Magicznym Ogrodzie" - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - Kraków
2017 - Indywidualna wystawa batików - "Mazury" - Galeria Wnętrz Doskonałych - Max Fliz - Kraków
2016 - Indywidualna wystawa batików "Dzikie Tatry" Schronisko PTTK Morskie Oko w Tatrach
2016 - Indywidualna wystawa batików "Dzikie Tatry"  - Tatrzański Park Narodowy - Centrum Edukacji Przyrodniczej - Zakopane
2016 - Indywidualna wystawa batików - Arka - Lanckorona
2016 - Indywidualna nocna wystawa batików "Dzikie Tatry" oraz spektakl Malarsko Muzyczny - Park Jordana - Kraków
2015 - Indywidualna wystawa batików "Moje Tatry światłem malowane" Schronisko PTTK Morskie Oko w Tatrach
2015 - Indywidualna wystawa batików "Moje Tatry światłem malowane" ArtAsGallery- Krakow

SOLO AND GROUP EXHIBITIONS

2022 - Exhibition "Bonds" - Geological Museum - Warsaw
2022 - Indywidual sculpture exhibition "Principium" - Wola Retro - Warsaw
2022 - Internationale Exhibition "Inspiring by Szukalski" - Muzeum Nadwiślańskie - Kazimierz Dolny
2022 - Exhibition "Persistence" - Góry Literatury - Galeria Ludwikowice - Ludwikowice Kłodzkie
2022 - Internationale Exhibition "Material Thinking" - PROM Kultury Saska Kępa - Warsaw
2022 - Night of Museums - exhibition "Persistence" - Pracownia Jagi Hupało - Warsaw
2022 - Exhibition "Sculpture" - Martha Mulawa and Igor Mitoraj - Museum of Magic Realism - Ochorowiczówka - Wisła
2022 - Sculpture "Chopin s Heart" - Poland.Expo.2022.Dubai - United Arab Emirates
2022 - Material Thinking, China - Poland  - online exhibition
2022 - Artistic event - Voices of the forest – Bardo - Ostoja Sztuki Jagi Hupało 

2021 - Exhibition „Dziady niezależne” - Bardo – Ostoja Sztuki Jagi Hupało
2021 - Performance  EX{Pression} - Warsaw - TFH Koncept
2021 - Exhibition „ Manufaktura Rzeźby” - Tychy – Tichauer Art Gallery
2021 - Artistic event „Eastern women” - Białystok – Planty  
2021 - Exhibitiona „ 7 sens” - Tychy – Tichauer Art Gallery 
2021 - Exhibition sculpture & performance - Nowa Ruda - Festiwal Góry Literatury
2021 - Sculpture Laboratory II – Warsaw - Koneser -ToTuart
2021 – Exhibition „ 7 sens” – Museum of Magic Realism - Ochorowiczówka - Wisła
2021 - Exhibition "Integrated circuit" - video mapping on the sculpture - Bielsko Biała - BWA 
2021 - Artistic event "Noc Hupały" - Bardo - Ostoja Sztuki Jagi Hupało 
2021 - Night of Museums - individual exhibition of batik - Warsaw - Pracownia Jagi Hupało
2021 - Indywidual sculpture exhibition -  Wałbrzych - Książ Castel 
2021 - Sculpture exhibition - "Projekt Mediator" -Warsaw - Atelier Jagi Hupało 

2020 - Sculpture exhibition - Belgium - Gent - Vlask Gallery  
2020 - Tichauer Art Gallery - Tychy - Obywatelski Brewery
2020 - Sculpture Laboratory – Warsaw - Koneser - ToTuart
2020 - Vibersculpting - sculpture and mapping exhibition - Krakow – Rajsko Artists Gallery
2019 - Night of Museums - individual exhibition of batiks "Mountains, forests and valleys written with wax" - Krakow -
Botanical Garden of the Jagiellonian University
2019 - Individual batik exhibition "Ropes, bones and ornaments" - Morskie Oko - Tatra Mountains
2018 - Night of Museums - individual exhibition of batiks - Colorful World Written by Wax - Krakow - Botanical Garden of
the Jagiellonian University
2017 - Reminiscences - Jarosław - Main Gallery at Attavantich
2017 - Batik exhibition Wild Collection – Gdańsk - Cool Art
2017 - Multimedia exhibition Dream about Flying - Krakow - Aviation Museum
2017 - Batik exhibition Fascinations of the Mountains and Masuria – Jarosław - Main Gallery at Attavantich
2017 - Batik exhibition Noah's Ark - Kazimierz Dolny - Former Synagogue
2017 - Batik exhibition „In the Magic Garden" - Krakow - Małopolska Garden of Arts - Ingarden Pauza
2017 - Night of Museums - Krakow - the Botanical Garden of the Jagiellonian University
2017 - Batik exhibition Masuria - Krakow - Gallery of Perfect Interiors - Max - Fliz
2016 - Batik exhibition Wild Tatras - Morskie Oko – Tatra Mountains and Tatra National Park - Nature Education Center
2016 - Batik exhibition - Lanckorona - Ark
2015 - Batik exhibition My Tatras painted with light - Morskie Oko - Tatra Mountains and Krakow - Art As Gallery

 

Martha i jej batiki

"Malarstwo zaczyna się z brzaskiem dnia i kończy się tam, gdzie gaśnie światło słońca, księżyca, gwiazd, gdzie nie dochodzi światło, wytworzone przez człowieka."
Stanisław Witkiewicz

Martha Mulawa urodziła się w Puławach. Edukację artystyczną rozpoczęła w Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, kontynuując ją na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Była również stypendystką L,Ecole des Beaux Arts w Tuluzie oraz Wysoka Skola Umelecko Prumyslowa w Pradze na tamtejszym Wydziale Fotografii. Jak sama twierdzi, jej wrażliwość w dużym stopniu została ukształtowana pod wpływem „polskich Aten” czyli Puław Izabeli Czartoryskiej. Studia w Krakowie to okres dalszych artystycznych poszukiwań i rodzącej się fascynacji Tatrami. Znalazła ona odzwierciedlenie w cyklach batików poświęconych majestatowi gór.

Ojczyzną sztuki barwienia tkanin z pomocą wosku jest wyspa Jawa, a jawajski batik stał się punktem odniesienia dla postrzegania tego zjawiska na całym świecie. Batik Marthy Mulawy nie tyle odżegnuje się od tych źródeł, co nadaje nowe rozumienie i otwiera się na odmienne kierunki wyrazu w obrębie tej samej formy. W tradycyjnym ujęciu batik jest nastawiony na powtarzalne i abstrakcyjne wzory. Jest tym samym pozbawiony w pewnym sensie tego, co czyni dzieło na zawsze związanym z twórcą – cząstki duszy artysty. Z kolei każdy batik Marthy jest ilustracją nie tylko miejsca, ale i stanu duszy; zapisem tego, co z natury ulotne i efemeryczne – chwilowej emocji. Jak fantazyjnie skłębiona mgła na hali, rozwiana wraz z zadumą ledwie odczuwalnym powiewem wiatru. Pozostaje otwartą kwestia, czy góry są tu inspiracją, głównym bohaterem czy li tylko impulsem do tworzenia pod wpływem wywołanych emocji.

Są tacy, którzy powiedzą, że batik, z uwagi na samą technikę, ogranicza artystę, pozbawiając go sposobności skorzystania z pełnej gamy możliwości i palety barw. Jednak, patrząc choćby na „Kwiaty kurniawy”, nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż dane nam jest doświadczać czegoś więcej niźli barwa i kształt. Batik Marthy jest jak bajka, której formuła nie tyle ogranicza bajarza, ile zachęca słuchacza, aby wysilił mocniej zmysły i wyobraźnię.

Tym, co zaświadcza jednak najmocniej o oryginalności tych obrazów, jest światło i jego rola w całym teatrum. Martha zaprzęga światło do swojej sztuki, każąc mu prześwietlać na wskroś płótna i zmusza je niejako, by ową sztukę wraz z nią współtworzyło. Drgająca iluminacja nadaje batikom efekt, którego próżno szukać w tradycyjnym malarstwie. Przywodzi raczej na myśl witraże zdobiące katedry. Wpadające przez nie promienie słońca mogą stać się dla obserwatora tchnieniem Absolutu czy muśnięciem Demiurga. Batiki Marthy mają tę przewagę nad witrażami, że płótna porusza tatrzański wiatr, nadając im zmienny, wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.

Wielką pasją Marthy jest wspinaczka wysokogórska. Pragnieniem artystki jest prezentowanie swoich prac w miejscu dla niej szczególnym i bliskim jej sercu, jakim jest schronisko nad Morskim Okiem. Stało się to możliwe dzięki uprzejmości Marii Łapińskiej oraz zaangażowaniu Marcina Kuchnika. Batiki Marthy Mulawy można stale podziwiać na werandzie schroniska.

Piotr Stankiewicz

Martha i jej rzeźby

Chciałabym, abyś zobaczył więcej. Abyś poczuł las, drzewa, naturę tak, jak ja ją widzę. Abyś zachwycił się niezwykłym kształtem korzenia, fakturą pnia, linią konarów.

ZATRZYMAJ SIĘ i poczuj, jak mocno jesteśmy z naturą związani. Na głębokim poziomie istnienia jesteśmy jednością. Odnów w sobie tę łączność, poczuj harmonię.

Pomyśl, jak dumnie stały te drzewa podczas burz i deszczów, kiedy były schronieniem i drogocennym cieniem. Widząc je zwalone i potrzaskane, chciałam je uratować, więc nadałam im nowe życie. Tchnęłam w nie nowego ducha - ducha sztuki. To niezwykłe połączenie i zupełnie nowa wartość. Nie na zasadzie odzierania ich z naturalnego kształtu, ale na podkreśleniu i uzupełnieniu. Dodając jedynie elementy odlewów z żywic w niedopowiedziany sposób inspiruję odbiorcę do własnych interpretacji tego zdarzenia. Czasem butwiejące pniaki drzew świecą, jest to bioluminescencja, czyli zjawisko świecenia niektórych żywych organizmów, które od wieków intrygowało ludzi. Efekt ten pokazałam stosując fluorescencyjne substancje. Dzięki tym zabiegom wybrane rzeźby mają nocną, zaskakującą odsłonę. Wszystkie zabiegi ingerencji w formę i kolorystykę stosuję w celu nadania rzeźbom dynamiki oraz aby ukazać je w różnych cyklach natury, jak np. zmieniające się światło w różnych porach dnia oraz cyklach rocznych.

Czas izolacji z powodu pandemii otworzył mnie na naturę. Codzienne rozproszenie zamieniło się w baczną UWAŻNOŚĆ. Zawężenie miejsca przebywania spowodowało skupienie na tym, co najbliżej. A najbliżej mnie las i drzewa na Fortach Rajsko. Pomimo tego, że od 20 lat eksploruję to miejsce, to dopiero teraz, gdy ZATRZYMAŁAM SIĘ, ukazało mi się jego bogactwo i wielowarstwowość. Natura to kopalnia bez dna. Dziki las inspiruje i wciąga swoją tajemnicą. Przedzierając się gęstymi chaszczami, zaglądałam do zmurszałych pniaków i wyławiałam SKARBY. Z ciekawością oglądałam i dotykałam każdy napotkany pień. Czasem na mojej drodze pojawiały się ewidentne znaki, gotowe rzeźby - jak np. Skrzydło Anioła.

Tworzenie rzeźb jest dla mnie niczym medytacja. Jestem tu i teraz, a wraz ze mną korzeń, gałąź bądź pniak. Patrzę, badam, dostrzegam w nich różne światy. Wybieram ten, który chcę ZATRZYMAĆ.

V

STOPPED

I wish you could see more. Feel forest, trees and nature, the way I see it. Be delighted with the unusual shape of each root, texture of the trunk, and the line of branches.

STOP for a while and feel how close we are to the nature. We are the one. Renew this connection in yourself, feel the harmony.
Think how proud those trees stood during storms, when they were a shelter and precious shadow. Seeing them broken and fallen, I wanted to save them so I gave them a new life, a new spirit, the spirit of art. This is an unusual combination and completely new value. Not by stripping them from their natural shape, but by enhancing and completing them. By adding only elements of resin casts,
I inspire recipients to interpret this collision on their own.
Sometimes rotting trunks glow. It is bioluminescence, the phenomenon of emitting light by some living organisms which has intrigued people for centuries. I show this effect using fluorescent substances. Thanks to these procedures my sculptures have a surprising night time look. I use all form and color interventions to give my sculptures a new dynamic and show them in various cycles of nature, such as changing light at different times of the day and annual cycles.

The time of pandemic induced isolation has opened me up to the nature. Daily distraction has turned into ATTENTION. Narrowed location made me focus on what is the closest. And the forest and trees in Forty Rajsko – a real place on earth, next to my home, the closest to me. Although I have been exploring this place for 20 years, only now, when I STOPPED, I can see its multilayered wealth. Nature is a bottomless mine. The wild forest inspires and captivates with its mystery. Picking my way through the thick bushes I looked at the rotten stumps and fished out TREASURES.
I watched all with curiosity. Sometimes on my way there I found obvious signs, like ready-made sculptures - such as the Angel's Wing.

To sculpt is like meditation for me. I am here and now, and with me the root, branch or stump. I look, I explore, I see different worlds in them. I choose the one which I want to KEEP.

Konkursy

Konkurs na projekt wzorniczy obiektu reklamowego dla Berendsohn AG z Hamburga - II nagroda
Konkurs Wzornictwa Przemysłowego ’’Projekt Arting’’ 1996 - III nagroda
Wystawa fotografii VSUP w Pradze 1998
Konkurs firmy Cersanit na projekt serii ceramiki łazienkowej 1998 - II nagroda
Wystawa fotografii „Portfolio” w Budapeszcie 1998
Ogólnopolski konkurs wzornictwa przemysłowego „Zegar” 1999 – III nagroda
Wystawa fotografii "Indie" - Kraków 2000
Nagroda Krajowej Izby Gospodarczej - Wystawa „Design Młodych 2000” w Warszawie
Konkurs Sanitec Koło „Projekt łazienki 2001” – wyróznienie
Konkurs firmy Pool-Spa na projekt urządzenia kąpielowego, 2001 – III nagroda za projekt panela prysznicowego
Wystawa wzornictwa włoskiego I.DoT , Warszawa 2003 - pokaz najlepszych polskich projektów wzornictawa.
Międzynarodowe Biennale Designu - Saint Etienne 2004
Ogólnopolski konkurs dla architektów wnętrz „Vasco Integracja” Warszawa 2006 – II nagroda
Międzynarodowy konkurs ARTZEPT na projekt patery na owoce - Mediolan 2010 - III nagroda
Międzynarodowy Festiwal DMY - Wystawa polskiego designu - Berlin 2013
Konkurs „Design dla konesera“- grzejnik „AUDIO LIBRA“ proj. Michał Tabor, Martha Mulawa Warszawa 2014 - wyróżnienie
Konkurs „ Łazienka Wybor Roku“ w kategorii całościowe aranżacje łazienek -Vayer „KOLEKCJA BUMERANG” - główna nagroda
Konkurs „ Łazienka Wybor Roku“ w kategorii grzejniki łazienkowe - Enix „MANGO LIGHT” - Warszawa 2014 - wyróżnienie
Designer Product Awards 2014 w kategorii "Innowacja w technologii" - Vayer „System ETNA” - UK Londyn 2014 - Złoty medal
Wystawa „Form and Function”- Product Design From Poland - Frankfurt 2015

Publikacje

Miesięcznik "The World of Interiors"
Miesięcznik "Łazienka"
Miesięcznik "Pozytyw"
Miesięcznik "Dom & Wnętrze"
Miesięcznik "Architektura & Biznes"
Ogólnopolski kwartalnik projektowy "2+3D"

 

foto: Magda Moniszewska, Dominik Tomczyk